ข่าว

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุดที่ 3 สมัยสามัญครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารสำนักงานบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ