ข่าว

ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้ร่วมกับคณะ ปอมท.เข้าพบ ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (ผศ.ดร.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว) ได้ร่วมกับคณะ ปอมท.เข้าพบ ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปวงการอุดมศึกษาไทย และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในฐานเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ร้อยละ 8 ที่ขณะนี้รอในขั้นตอนการบรรจุเข้าอนุมัติต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี