ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ แสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดี

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ นำโดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี