การประชุมอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าว

การประชุมของอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์คณาจารย์และข้าราชการ และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.วิชชพร […]

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ สมัยสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าว

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดยท่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ เป็นประธานประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ […]

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ สมัยสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าว

เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงดำเนินการจัดการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet […]

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประชุมในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าว

อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส  และอาจารย์ ดร.นนท์ณพร […]

โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์ฯ มทร.ธัญบุรี

Posted Posted in ข่าว

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร […]